Збірник наукових праць 2015

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» інформує, що у видавництві НТУУ “КПІ” вийшов міжнародний Збірник наукових працьАНОМАЛЬНІ ЯВИЩА – МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ“. У збірнику представлено наукові статті, що відображають сучасний стан вивчення та розуміння ролі аномальних явищ у формуванні існуючої картини Світу. Послідовно наведені теорія, методики та практичні аспекти досліджень аномальних явищ, що отримані у результаті роботи Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» а також провідного закордонного досвіду. Із питань отримання збірника звертайтеся

Ukrainian Scientific research Center for Analyses of Anomalies «Zond» glad to inform you that in the publishing department of National Technical University of Ukraine «Kyiv polytechnic institute» is already published international scientific issueANOMALOUS PHENOMENA: METHODOLOGY AND PRACTICE OF RESEARCH”. The issue contains the scientific articles, devoted to a modern state of investigation and understanding of anomalous phenomena in existing World picture shaping process. The reviewed theory, methods and practical aspects of anomalous phenomena research are based on results of Ukrainian Scientific research Center for Analysis of Anomalies «Zond» and on a leading foreign experience. For the question of receiving an issue please contact to