Issue of articles/Збірник наукових праць

Увага! В зв’язку зв’язку із подіями в Світі, термін подачі матеріалів у новий науковий збірник «Методологія та практика дослідження аномальних явищ»-2020 продовжено до 1 червня 2020 року!

Кожні 5 років виходить збірник наукових праць, що містить статті, які відображають сучасний стан вивчення та розуміння ролі аномальних явищ у формуванні картини Світу, наведені теорія, методики та практичні аспекти досліджень аномальних явищ, отримані у результаті роботи УНДЦА «Зонд», а також на основі провідного закордонного досвіду.

У 2020 році заплановано видання збірника статей «Аномальні явища: методологія та практика досліджень» із тематики вивчення аномальних явищ науковими методами. Матеріали збірника будуть викладені українською та англійською мовами. Видання збірника заплановане на початок літа 2020 року. Запрошуємо Вас прийняти участь у збірнику зі своїми матеріалами. Вимоги до оформлення статей наведені у додатку. Також на нашому сайті можна ознайомитися зі збірниками наукових праць, виданими з нагоди 5 і 10-річчя діяльності УНДЦА «Зонд».

Контакти: Білик А.С., к.т.н., доц., Голова УНДЦА «Зонд» , mailto:  , Кириченко О.Г., Координатор інформаційно-технічного відділу УНДЦА «Зонд», mailto:

__________________________________________________________________________

Attention!  due to the events in the World, the deadline for submitting materials has been extended until June 1, 2020!

In 2020 is planned to publish the issue of articles “Anomalous Phenomena: Methodology and Practice of Research” devoted to anomalies studying using scientific approach. The issue will be presented in Ukrainian and English. Publication and the presentation of the issue planned for early summer 2020.

We invite you to participate in the issue with your scientific materials. In supplement you can find the requirements for the articles.  Also in our web-site you can find the issue of scientific articles published in 2010 after the 5th anniversary of SRCAA „Zond”.

Contacts:  Bilyk A, PhD., ass.prof, Chairman of SRCAA „Zond” mailto:  , Kyrychenko O, Coordinator of Information technical Department of SRCAA “Zond” mailto:

2020_inf_Issue_SRCAA

++20article template

++20приклад оформлення