Матеріали/Materials

Документи діяльності та наукові матеріали членів Українського Науково-дослідного Центру вивчення аномалій “Зонд”

2004 рік:

1.Білик А.С. (голова УНДЦА «Зонд») Порівняння масивів якісних даних на прикладі не ототожнених явищ. IV Міжн. наук. конф. „Політ”, К.:2004 (сканована версія)

2.Білик А.С. (голова УНДЦА «Зонд») Проблематика ототожнення аномальних явищ і шляхи її вирішення / Доповідь на круглому столі “Феномени артефактів”,К.,2004

3.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Поведінка очевидця при появі НЛО і реєстрація свого спостереження (рос. мова)

4.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Загальний опис параметрів уфологічного повідомлення при раєстрації

5.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Аналіз даних спостереження НЛО над Києвом 15.05.2004 (рос. мова)

2005 рік:

1.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Аналіз ієрархічно структурованих інформаційних масивів в умовах невизначеності  / Зб. наук. праць V Міжн. наук. конф. “Політ-2005”, -К.:НАУ, вип.5 (сканована версія)

2.Беспалов А. А. Коротка класифікація гіпотез походження НЛО К.,2005 (рос. мова)

3.Експедиційний звіт “Яблунівка-2005”

2006 рік:

1.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Використання ефективних методик в уфології / Розгорнута доповідь на конференції 1-го Всеукраїнського з’їзду дослідників неопізнанного. Україна, Крим, 10.05.2006 (рос. мова)

2.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Характерні особливості уфологічної ситуації в Україні у 2006 році / Доповідь на презентації Черкаського уфологічного клубу при областній організації Товариства “Знання”

3.Експедиційний звіт “Перекопівка-2006”

4.Експедиційний звіт “Борщагівка-2006”

5.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Аналіз даних спостереження НЛО у Львові 19.10.06

2007 рік:

1.Кириченко О.Г. (другий заст.гол., зав.відділом інфотехзабезпечення УНДЦА “Зонд”) Про спостереження аномальних аерокосмічних явищ засобами оптичної локації (рос. мова)

2.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Людський фактор в уфологічних дослідженнях. VI міжн.наук.-техн.конф. «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», К:2007.(сканована версіяпрезентація)

3.Кириченко О.Г. (другий заст.гол., зав.відділом інфотехзабезпечення УНДЦА “Зонд”)  До проблеми спостереження та ідентифікації аномальних аерокосмічних явищ (ААЯ) засобами оптичної локації / VI міжн.наук.-техн.конф. «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», К:2007(сканована версія) (рос. мова)

4.Прусс О.П. (заслужений випробувальник космічної техніки) Сергій Корольов в складні часи початковго періоду становлення керованих балістичних ракет / VI міжн.наук.-техн.конф. «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», К:2007 (рос. мова)

5.Вебконференція “Обозреватель” (рос. мова)

6.Переход А.В. Багатовимірний всесвіт (рос.мова)

2008 рік:

1.Експедиційний звіт “Кара-Даг-2008”

2009 рік:

1.Кириченко О.Г. (другий заст.гол., зав.відділом інфотехзабезпечення УНДЦА “Зонд”) “До питання дослідження фізики аномальних явищ”,К.,2008 (рос. мова)

2.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”)  Урахування людського фактору в уфологічних дослідженнях

3.Привітання учасників 4-ого Всеукраїнського з’їзду дослідників непізнанного 8-10.05. К:2009

2010 рік:

1.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Визначення просторових геометричних характеристик обєктів з урахуванням похибок вимірювань”/ Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ”

2.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Феноменологічний світ / Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ”

3.Писаренко В.Г. Про гіпотезу існування АЯ, можливості керування багатозвязанністю простору-часу і міжзоряною комунікацією / Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ” (рос. мова)

4.Кириченко О.Г. (другий заст.гол., зав.відділом інфотехзабезпечення УНДЦА “Зонд”) До питання дослідження фізики аномальних явищ. Концепції, методи і засоби/ Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ” (рос. мова)

5.Кириченко О.Г., Чаусов М.Г., Май А.В., Май О.В. Двохзеркальний резонатор для вимірювальних установок міліметрового діапазону хвиль/ Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ” (рос. мова)

6.Кульський О.Л. (заст.гол. УНДЦА “Зонд”) Проблема SETI – це нові горизонти / Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ” (рос. мова)

7.Кульський О.Л. (заст.гол. УНДЦА “Зонд”) Голос чарівної країни. Проблема СЕТІ / Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ” (рос. мова)

8.Кульський О.Л. (заст.гол. УНДЦА “Зонд”) Повертаючись до архівів / Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ” (рос. мова)

9.Миронов М.І. Випромінення електричної корони, як метод дослідження нетривіальних випромінень/ Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ” (рос. мова)

10.Пугач О.Ф. Соломинка відчуває Сонце і Місяць через Землю  / Збірник наукових праць “Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., К:”Науковий світ” (рос. мова)

11.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Уфологія – шлях до науки (тезиси) (рос. мова)

12.Миронов М.І. Можливості використання теорії У.Д.Кільнера для апаратної візуалізації “нетривіальних випромінень” (альтернативне посилання) (рос. мова)

13.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Досвід УНДЦА “Зонд” у розробці методології та практиці дослідження аномальних явищ”, презентація

14.Новгородов М.С. Дослідження полтергейстів в Сибірі (рос. мова)

15.Пугач О.Ф. Спостереження за поведінкою стрілок крутильної ваги в час сонячного затемнення 15.01.2010 (рос. мова)

16.Goodey T.J., Pugach A.F., Olenici D. Correlated anomalous effects observed during the August 1st 2008 solar eclipse (англ. мова)

2011 рік:

1.Білик А.С. (голова УНДЦАЗонд“) Розпізнавання в умовах невизначеності, повязаної з відсутністю інформації / VIII міжн. наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційнокосмічної техніки“: зб.доп. /К. НТУУКПІ“, 2011, Ч2, с19-27

2.Миронов М.І. Шунгітова піраміда як фактор впливу на змінне магнітне поле. Приладові дослідження (альтернативне посилання) (рос. мова)

3.Миронов М.І. До питання про архетипування феномена НЛО/ Зб. доповідей Міжнародної науковопрактичної конференції “Від посмішки Джоконди до посмішки Гагаріна” до 50-ти ліття з дня польоту в космос Ю.А. Гагаріна /К.: НТУУ “КПІ”, с 138-139 (сканована версія) (рос. мова)

4.Експедиційний звіт “Підгірці-2011”

5.Калитюк І.М. Інтерв’ю з Артемом Біликом для “Новини Уфології” (рос. мова)

6.Калитюк І.М. Інтерв’ю з Миколою Мироновим для “Новини Уфології” (рос. мова)

7.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Дослідження формацій на полях в Україні

8.Експедиційний звіт “Кордишівка-2011”

9.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Дослідження формацій на полях в Україні (англ. мова)

10.Пресс-релізи 2008-2011 (рос. мова)

2012 рік:

1.Миронов М.І. Еволюція парадигм в дослідженні НЛО/ Зб. доповідей Всеукраїнської наукової конференції “Космологія і Космонавтика: історія і перспективи” до 20-ліття заснування державного космічного агентства України /К.: НТУУ “КПІ”, с 62-63 (альтернативне посиланнясканована версія) (рос. мова)

2.Кириченко О.Г. (другий заст.гол., зав.відділом інфотехзабезпечення УНДЦА “Зонд”)  Концепції і методи досліджень аномальних аерокосмічних явищ/ К.: НТУУ “КПІ”(альтернативне посилання) (рос. мова)

3.Кібіткін В.В. Вимірювання меж поля джерела біолокаційним методом (рос. мова)

4.Миронов М.І. Щодо відсутності аномальної зміни агрегатного стану води в умовах під дією ефекта форми (альтернативне посилання)

5.Pugach A.F., Olenici D. Observations of Correlated Behavior of Two Light Torsion Balances and a Paraconical Pendulum in Separate Locations during the Solar Eclipse of January 26th, 2009 (англ. мова)

6.Пугач О.Ф. Що можуть і що не можуть дати астрономії вимірювання з крутильними вагами, презентація (рос. мова)

7.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Аномальні явища і людська свідомість, презентація (рос. мова)

8.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Український досвід дослідження аномальних явищ, презентація (рос. мова)

9.Кульський О.Л. (заст.гол. УНДЦА “Зонд”) Сучасні аспекти “Проблеми  SETI”, презентація (рос. мова)

10.Голяркін О.Ф., Білик А.С., Миронов М.І. До питання геопатогенних зон Києва / Жунал “Проектант”, ст.16 (рос. мова)

11.Миронов М.І. Аналіз випадку з Сетка-АН 1967 року “Серповидне НЛО с борта літака” (альтернативне посиланя) (рос. мова)

12.Миронов М.І. Аналіз випадку з Сетка-АН 1961 року “Спостереження НЛО із Московскої квартири”(альтернативне посилання) (рос. мова)

13.Миронов М.І. Виступ на радіо: загальні поняття аномалістики, інформація про Центр. Передача “Контраверза” (рос. мова)

14.Миронов М.І. Малооб’ємний автоматичний стратостат (рос.мова)

15.Миронов М.І. Спостереження ракоподібних, як джерело деяких повідомлень стосовно аномальних явищ. Інформаційний кліп про мечехвоста

16.Нікольський Г.О., Пугач О.Ф. Про сонячне вихрове поле і ефекти його взаємодії з біосферою (рос. мова)

17.Olenici D., Pugach A.F. Precise underground observations of the partial solar eclipse of 01.06.2011 using a foucault pendulum and a very light torsion balance/ International Journal of Astronomy and Astrophysics, 2012, 2, 204-209 (англ. мова)

18.Миронов М.І. Вплив свідомого бажання на генератор випадкових чисел: досвід верифікації, квантова заплутаність макросистем (рос.мова)

2013 рік:

1.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) “Кількість інформації та фактори аномальності при вивченні аномальних аерокосмічних явищ”/Ювілейний бюллетень EIBC під заг. ред. Калитюка І.М.

2.Миронов М.І. Система перманентного контролю деяких обєктів у космічному і атмосферному просторі

3.Шевченко С. Інтерв’ю з Артемом Біликом для телеканалу “Рада” відео (текстова версія перекладена на рос. мову )

4.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Аналіз даних спостереження НЛО в Пісочині, Харківська область, Україна 08.2010 (рос. мова)

6.Антонченко В.Я., Курик М.В., Пугач А.Ф. Вплив космічних факторів на деякі фізичні характеристики води/ Х Міжнародна Кримська Конференція “Космос і біосфера”, 2013, ст.145-146 (рос. мова)

7.Миронов М.І. Невизначені біологічні об’єкти в Рівненській та Волинській областях: розвідпоїздка “Зонд”

8.Миронов М.В. Дослідне вивченні біолокаційної розвідки азимутів направлень від біолокатора до заданої особи

9.Білик А.С. (голова УНДЦА “Зонд”) Наукове дослідження аномалій Підгорецького замку в Україні

10.Миронов М.І. Аналіз повідомлення очевидця та ототожнення НЛО 

11.Експедиційний звіт “Цеперів-2013”

12.Експедиційний звіт (регіональний) “Цеперів-2013”

2014 рік:

1.Pugach O., Bilyk A., Mironow N. Information video: Nontrivial influences registration using ultrasensitive mechanical system відео (англ. мова)

2.Миронов М.І. Вуглеходіння: польові дослідження (альтернативне посилання)

3.Білик А.С., Миронов М.І. Незвичайна поведінка чуттєвої механічної системи при деяких астрономічних подіях(рос.мова)

4.Olenici D., Pugach A., Cosovanu I., Lesanu C., Deloly J.-B., Vorobyov D., Delets A., Olenici-Craciunescu S.-B. Syzygy effects studies performed simultaneously with foucault pendulums and torsinds during the solar eclipses of 13 November 2012 and 10 May 2013 / International Journal of Astronomy and Astrophysics, 2014, 4, 39-53 (англ мова)

2015 рік:

1.Білик А.С., Кириченко О.Г. Аномалії та неминучість космічного майбутнього людстваЗбірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 5-11 с.

2.Ballester Olmos V.-J. The future of Ufology / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 12-15 с. (англ мова)

3.Кириченко О.Г. Дослідження аномальних явищ: від концепціїдо експерименту / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 16-21 с.

4.Gershtein M.B. Short story of UFO research in a former Soviet Union and in Ukraine independence time / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 22-28 с. (англ мова)

5.Мантулін В.С., Калитюк І.М. Методика виявлення радіолокаційними станціями Цивільної Авіації аномальних обєктів/Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 29-34 с.

6.Прусс О.П. Причина загибелі Юрія Гагаріназустріч у повітрі із невідомим обєктом / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 35-40 с.

7.Білик А.С. Як виміряти ААЯ: фактори аномальності, застосовність гіпотез та кількість інформації / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 41-51 с.

8.Haines R. Design and operation of a mobile forensic UAP event reconstruction module (ERM) / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 52-56 с. (англ мова)

9.Ailleris P. Ufology and experimental strategy: what have we learned from instrumented missions in the field? / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 57-71 с. (англ мова)

10.Сочка Я.В. НЛО над Україною: мовою сухих цифр / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 72-77 с.

11.Кириченко О.Г., Радутний Р.В. Концепція системи виявлення аномальних явищ, літальних апаратів, наземної техніки та інших обєктів / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 78-81 с.

12.Pugach O.F. Diurnal variations and spikes by the torsind registered and their impact on the accuracy of G measurement / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 82-90 с. (англ мова)

13.Білик А.С., Миронов М.І. Реєстрація нетривіальної поведінки чутливої механічної системи під час астрономічних подій / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 91-97 с.

14.Кибіткін В.В. Вимірювання поля джерела біолокаційним методом / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 98-104 с.

15.Arkhypov O.V. Prehistoric anomalies in cartography / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 105-109 с. (англ мова)

16.Bilyk A.S. Crop formation research in Ukraine using scientific methods / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 110-117 с. (англ мова)

17.Прусс О.П. Піраміда математичного калейдоскопа / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 118-122 с.

18.Кульський О.Л. Проблема SETI та Уфологіяу чому корінь протиріччя? / Збірник наукових працьАномальні явища: методологія та практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. – К. : НТУУКПІ“, 2015. – 123-126 с.

19.Кириченко О.Г. Дослідження аномальних явищ: від концепціїдо експерименту / КонференціясемінарАномальні явищаметодологія та практика досліджень” 10-річний досвід УНДЦАЗонд“, К:28.10.2015

20.Миронов М.І. До питання  про експедиційну методологію  / Конференція-семінар “Аномальні явища – методологія та практика досліджень” 10-річний досвід УНДЦА “Зонд”, К:28.10.2015

21.Білик А.С. Аномалії та неминучість космічного майбутнього людства / Конференція-семінар “Аномальні явища – методологія та практика досліджень” 10-річний досвід УНДЦА “Зонд”, К:28.10.2015

22.Стенд в честь 10-ліття УНДЦА “Зонд” / НТУУ «КПІ», 28 корпус навпроти аудиторії ім. Павловського №219

23.Білик А.С. Аномалії та неминучість космічного майбутнього людства / Науково-практична конференція “Енінв-2015”, Кривий-Ріг:14.11.2015

24.Ярошенко Ю.А. Аргументи до гіпотези багаторівневої енергоінформаційної стільникової структури Всесвіту / Науково-практична конференція “Енінв-2015”, Кривий-Ріг:14.11.2015

25.Миронов М.І. Концептуальні аспекти проектування мобільних тераріумів для використання як біоіндикаторів (рос.мова)

26.Миронов М.І. Імпактор для збору проб аерозолю із атмосфери (рос.мова)

27.Олексюк Р.П. Фізика аномальних явищ та енергетика глобального електрокола планети (історично-фізичний аспект)

2016 рік:

1.Білецький О.В. НЛО і православ’я

2.Петров С.О. Описовий огляд виїзних пошуків у державі Єгипет

3.Nikolenko V. Testing the psychics abilities with using of the gold absorbing bacteria (англ.мова)

4.Nikolenko V. Circles on the wheat field near-by the village Zeperov, Lviv, Ukraine (англ.мова)

5.Ніколенко В.М. Перспективи використання тороїдально-вихорного руху рідин і газів

6.Миколишин А.І. Суб’єктно-орієнтований модуль. Інструментальна система тестування

7.Білик А.С. Організаційні та методологічні засади діяльності УНДЦА “Зонд” / Науково-практична конференція “Енінв-2016”, Київ: 19.11.2016

8.Кириченко О.Г. Реєстрація та дослідження АЯ сучасними та перспективними науково-технічними засобами / Науково-практична конференція “Енінв-2016”, Київ: 19.11.2016

9.Миронов М.І. Експеримент в аномалістиці. Від ідеї до прилада / Науково-практична конференція “Енінв-2016”, Київ: 19.11.2016 (рос.мова)

10.Стенд в честь 5-ліття УНДЦА “Зонд”(оновлений) / Музей аерокосмонавтики НТУУ “КПІ” ім. Сікорського

2017 рік:

1.Білик А.С. Моніторинг та вивчення явищ із факторами аномальності / Науково-практичний семінар “Вивчення аерокосмічних явищ”, Київ: 21.02.2017

2.Кириченко О.Г. Дослідження АЯ сучасними та перспективними науково-технічними засобами. ІЧ, НВЧ та ін. / Науково-практичний семінар “Вивчення аерокосмічних явищ”, Київ: 21.02.2017

3.Миронов М.І. Малообємний стратостат як дослідницька платформа АЯ / Науково-практичний семінар “Вивчення аерокосмічних явищ”, Київ: 21.02.2017

4.Дебелий М. “Мас-спектрометрія шерсті вовка звичайного Canis lupus” 08.03.2017 (рос. мова)

5.Дебелий М. “Екстракція білка з шерсті ідентифікованих тварин та НБС” 14.03.2017 (рос. мова)

6.Білик А.С., Кириченко О.Г. Дослідження аерокосмічних явищ в загальній науковій картині Всесвіту / Перший житомирський космобіологічний семінар, Житомир: 12.04.2017

7.Дебелий М., Петров С. “Аналіз НБС-Маніли-2011 по особливостям будови черепу вовкособа” 13.06.2017 (рос. мова)

8.Дебелий М., Петров С. “Протеомічний аналіз кератинів та кератин асоційованих білків шерсті контрольного вовкособа Алекса” Частина 1 (рос. мова)

9.Дебелий М., Петров С. “Протеомічний аналіз кератинів та кератин асоційованих білків шерсті контрольного вовкособа Алекса” Частина 2 (рос. мова)

10.Дебелий М., Петров С. “Аналіз ДНК виділеної із шерсті НБС Харків-2010-НБС-1 біла-тварина” Частина 1 (рос. мова)

11.Дебелий М., Петров С. “Аналіз ДНК виділеної із шерсті НБС Харків-2010-НБС-1 біла-тварина” Частина 2 (рос. мова)

12.Дебелий М., Петров С. “Аналіз ДНК виділеної із шерсті НБС Харків-2010-НБС-1 біла-тварина” Частина 3 (рос. мова)

13.Калитюк І.М. Нова Уфологія або початок методологічної революції ? (рос.мова)

14.Білик А.С., Позаземні цивілізації та дослідження аномальних явищ в загальній науковій картині Всесвіту / “Йога Експо”, Український Дім, Київ: 26.11.2017

15.Ніколенко В.М., Дебелий М.А. Експеримент по віддаленому впливі торсіонного поля-променя на pH-води, 27.12.2017

2018 рік:

1.Коваленко Є.Ю., Розвиток наносупутників в Україні та їх використання для аерокосмічного моніторингу й досліджень / ІІ Космобіологічний семінар, Житомир, 17.03.2018

2.Кириченко О.Г., Аномальні аерокосмічні явища: природа та походження / ІІ Космобіологічний семінар, Житомир, 17.03.2018

3.Білик А.С., Розвиток і взаємодія цивілізацій в ракурсі вивчення аномальних явищ / ІІ Космобіологічний семінар, Житомир, 17.03.2018

4.Експедиційний звіт “Кривий Ріг 2017-2018”

2019 рік:

1.Білик А.С., Дослідження і моделі гіпотез походження аномальних явищ в УНДЦА «Зонд» / ІІІ Космобіологічний семінар, Житомир, 23.03.2019

2.Коваленко Є.Ю., Автоматизовані комплекси моніторингу аномальних явищ / ІІІ Космобіологічний семінар, Житомир, 23.03.2019

3.Хом’як І.В., Біосистеми в зоні геофізичних аномалій / ІІІ Космобіологічний семінар, Житомир, 23.03.2019

4.Кириченко О.Г., Аномальні зони. Феномени у концепції “перехрестя світів” Мультиверсуму / ІІІ Космобіологічний семінар, Житомир, 23.03.2019

5.Експедиційний звіт “Індія-2019”

6.Білик А.С., Наукове вивчення аномальних явищ – досвід УНДЦА «Зонд» / Науково-практичний семінар 15 років УНДЦА «Зонд», 14.12.2019

7.Коваленко Є.Ю., Автоматизовані комплекси моніторингу аномальних явищ / Науково-практичний семінар 15 років УНДЦА «Зонд», 14.12.2019

8.Кириченко О.Г., Актуальні гіпотези природи та походження аномальних явищ / Науково-практичний семінар 15 років УНДЦА «Зонд», 14.12.2019

2020 рік:

1.Ніколенко В.М. Дослідження нетривіальних надслабких неелектромагнітних взаємодій по проекту “Атрактор” в УНДЦА «Зонд» / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” №279 15.07.2020

2.Абашія Е.А. Актуальні питання методології та практики дослідження проявів паранормальних, аномальних явищ та психологічний аналіз психічних процесів, станів, властивостей і поведінкових проблем людини / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” №281 02.09.2020

3.Білик А.С., Презентація збірника наукових праць і діяльність УНДЦА «Зонд» у пограничній науці / Науково-практичний семінар УНДЦА «Зонд» + Космобіологічний семінар 2020, 23.12.2020

4.Коваленко Є.Ю., Моніторингові комплекси УНДЦА «Зонд» та результати їх роботи / Науково-практичний семінар УНДЦА «Зонд» + Космобіологічний семінар 2020, 23.12.2020

5.Хом’як І.В., Шлях людини / Науково-практичний семінар УНДЦА «Зонд» + Космобіологічний семінар 2020, 23.12.2020

6.Білик А.С., Кириченко О.Г., Коваленко Є.Ю. Дослідження аномальних явищ та погранична наукова картина сучасного світу // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

7.Калитюк І.М., Герштейн М.Б., Петров С.О. Проекти «Глобальний Архів» і «Спадок» для збереження ААЯ-архівів // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

8.Svahn С. Archives for the unexplained in Sweden: the real X-files // Anomalous phenomena: methodology and practice of research: Issue of scientific articles / Bilyk A.S. (chief edit.) et al. – Кyiv: Knowledge, 2020 

9.Петров С.О., Калитюк І.М. Методика виявлення джерел інформації щодо аномальних явищ // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

10.Калитюк І.М. Термінологія і нові методологічні підходи в НЛО експертизах // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

11.Білик А.С. Розробка і прикладне застосування математичної моделі ототожнення ААЯ з урахуванням невизначеності, пов’язаної із відсутністю та із надлишком інформації // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

12.Миколишин А.І., Калитюк І.М. Нова методика для суб’єктно-орієнтованої програми досліджень інтелектуальної системи очевидця АЯ // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

13.Єфімов С. Тестування імовірних контактерів за допомогою астрономічної інформації про комети // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

14.Калитюк І.М., Пака О.І., Миколишин А.І. Застосування і перші результати пробної методики української школи дослідження індивідів, які заявляють, що їх викрадали прибульці // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

15.Pugach O.F. Anomalous Temporal Effects Recorded by The Torsind // Anomalous phenomena: methodology and practice of research: Issue of scientific articles / Bilyk A.S. (chief edit.) et al. – Кyiv: Knowledge, 2020 

16.Коваленко Є.Ю., Білик А.С., Кириченко О.Г. Розробка і застосування моніторингових комплексів для вивчення аномальних аерокосмічних явищ та аномальних зон // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

17.Титар В.П. Козка А.В. Шпаченко О.В. Інноваційний ЛІДАР для екологічного моніторингу приземного шару атмосфери, феноменів кульових блискавок та інших аномальних явищ // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

18.Білик А.С. Коваленко Є.Ю. Петров С.О. Трибологічний і хімічний аналіз зразків обробленого базальту із комплексу Варангал у Індії та гіпотетичні можливості технологій прадавніх цивілізацій // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

19.Білик А.С., Кириченко О.Г., Букет А., Зейкан М. АЯ та безпека життєдіяльності. Досвід, концепції, правила, заходи // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

20.Хом’як І.В., Гринковська А.В., Весельська Е.В. Проблеми і перспективи синфітоіндикаційного аналізу меж та активності планетарних аномалій // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

21.Білик А. С., Гребенєва І. В. Особливості проектування споруд в умовах Марсу // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

22.Хом’як І.В. Шлях людини у космос // Аномальні явища: методологія і практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020

2021 рік:

1.Миколишин А.І. Презентація вимірювальної програми суб’єктивного фактору очевидця АЯ / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” №288 10.03.2021

2.Миколишин А.І., Калитюк І.М. Нова методика для суб’єктно-орієнтованої програми досліджень інтелектуальної системи очевидця АЯ. Коефіцієнти поправок за логічні промахи респондентів. Число суб’єктивного фактору / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” №288 10.03.2021 (рос.мова)

3.Миколишин А.І. Додаток для внесення коефіцієнтів за сприйняття очевидців АЯ у подальші дослідження явищ / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” №288 10.03.2021

4.Хом’як І.В. Етногенез в умовах космічної експансії / V Житомирський космобіологічний семінар “Етногенез в умовах колонізації”. Київ-Житомир, Україна. 20.03.2021

5.Білик А.С. Контакти із іншими цивілізаціями – моделі, можливості та дослідження / V Житомирський космобіологічний семінар “Етногенез в умовах колонізації”. Київ-Житомир, Україна. 20.03.2021

6.Калитюк І.М., Миколишин А.І. “Викрадені прибульцями”: гіпотези контакту, вимірювання людського фактору та способи перевірки / V Житомирський космобіологічний семінар “Етногенез в умовах колонізації”. Київ-Житомир, Україна. 20.03.2021

7.Миколишин А.І. Субєктно-орієнтована експертна система / текст виступу на V Житомирському космобіологічному семінарі “Етногенез в умовах колонізації”. Київ-Житомир, Україна. 20.03.2021

8.Калитюк І.М., Білик А.С. Експертизи свідчень отриманих від Державного комітету України по гідрометеорології (Держкомгідромета) 1990-2018. 2021

9.Білик А.С. Туреччина 2021. Попередні результати експедиції. Частина 1. 2021

10.Білик А.С. Туреччина 2021.Попередні результати експедиції. Частина 3. 2021

11.Калитюк І.М. Інтерв’ю з Олексієм Кириченко для “Новини Уфології” (рос. мова)

2022 рік:

1.Білик А. “Самостійна робота іх тривожними і стресовими станами”/ Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” №300 23.02.2022

2.Білик А., Коваленко Є., Кириченко О., “Спостереження і вивчення АЯ в умовах війни” / Круглий стіл засідання УНДЦА “Зонд” 30.06.2022

3.Білик А. Польові експедиції у аномальні зони із урахуванням заходів безпеки / Круглий стіл УНДЦА “Зонд” 17.08.2022

2023 рік:

1.Бланк анкети про спостереження невпізнаних об’єктів або явищ

2.Білик А. “Основи цивільного захисту при виникненні РХБ небезпеки”/ Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” 05.07.2023

3.Bilyk A., Kovalenko Y., KirichenkoA. “Experience of the Ukrainian SRCAA Zond”/ Розглянуто на онлайн зустрічі розробників комплексів UAP-моніторингу Sky360 09.07.2023

4.Kalytyuk I., Gershtein M., Petrov S. “The projects Global Archive and Heritage for the saving of UAP-archives” 15.09.2023 UFO FOTOCAT

5.Mykolyshyn A., Kalytyuk I. “Subject-oriented program investigating the intellectual system of witnesses of anomalous phenomena” / Proceedings of the6thInternational Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» 19-20.09.2023 Umeå, Kingdom of Sweden

6.Білик А. “Практика сновидінь у дослідженнях АЯ” / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” 01.11.2023

7.Білик А.С., Коваленко Є.Ю., Кириченко О.Г «Особливості дослідження АЯ в Україні в умовах військової агресії» / Науково-практичний семінар “Астроекологія: від рекультивації до тератрансформації” – Житомирський державний університет ім. І.Франка, 11.11.2023

8.Білик А.С.«Виклики та можливі напрямки діяльності із вивчення АЯ» / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” 27.12.2023

9.Власов А. «У кадрі – НЛО над Києвом» / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” 27.12.2023

10.Власов А. “НЛО над Києвом: докладний аналіз одержаних фотографій” / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” 27.12.2023

2024 рік:

1.Білик А.С. “Перспективи моніторингу та вивчення АЯ/ААЯ на державному рівні” / Розглянуто на засіданні УНДЦА “Зонд” 21.02.2024

2.Mykolyshyn A. Part of the measuring system “to-1.0-1.1 tests”

20 коментарів до “Матеріали/Materials”

Коментарі закриті.