Наша організація/Abous us

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій „Зонд”
Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий „Зонд”
Ukrainian Scientific researching Center for Analyses of Anomalies „Zond”

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд» – є відокремлений підрозділ, організація-учасник Аерокосмічного Товариства України. Наша організація із 2004 року займається науковим вивченням аномальних явищ на терені України. Дата створення Центру 21.10.2004, ініціаторами створення зокрема виступи вчені О.Ф. Пугач, А.С.Білик, О.П. Прус та ін.
УНДЦА «ЗОНД» є інтелектуальним наступником відомої Комісії із вивчення аномальних явищ, що діяла в УРСР із 1978 р, і яку очолював академік Г.С.Писаренко (докладніше про Комісію можна прочитати за посиланням: http://ufoukr.narod.ru/ukraine/history.htm ).
У своїх дослідженнях УНДЦА «Зонд» спирається в основному на наукові методи, уникаючи невизначеності та сакралізації проблеми. Переважне число учасників Центру є співробітниками наукових і освітніх установ, мають наукові ступені та є фахівцями у своїх галузях.
Аномальні явища розглядаються Центром як неперіодичні швидкоплинні явища в оточуючому середовищі, прояви якого на початковому етапі досліджень не узгоджуються із існуючими положеннями сучасної науки. Основною спеціалізацією діяльності Центру є дослідження неототожнених літальних об’єктів.

Метою діяльності УНДЦА «ЗОНД» є систематизація та аналіз наявної інформації про аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи їх походження; налагодження широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами.

Основні завдання УНДЦА «ЗОНД»:
• Збір, впорядкування та наукова обробка інформації щодо аномальних явищ, що реєструються першочергово на території України; вивчення та опрацювання даних про матеріальні об’єкти не встановленого походження, що становлять наукову цінність; дослідження місць спостереження аномальних явищ або територій з ними пов’язаних, із безпосереднім виїздом на місця дослідження;
• Сприяння науковій, винахідницькій діяльності, пов’язаній із дослідженнями аномальних явищ та суміжними науковими напрямами;
• Співпраця з регіональними, зарубіжними та міжнародними організаціями всіх форм діяльності та власності, а також окремими особами, у напрямку досягнення мети діяльності; сприяння створенню дружніх контактів з дослідниками інших країн та участь в міжнародних конференціях та заходах;
• Захист інтересів своїх членів у центральних та місцевих відомствах та адміністративних органах, а також в недержавних організаціях, союзах та інших структурах;
• Сприяння підвищенню якості професійного рівня своїх членів;
• Приділення уваги дослідженням екологічних та соціально-психологічних аспектів аномальних явищ, вивчення їх впливу на здоров’я людей та розробка ефективних систем захисту.

Центр співпрацює з багатьма зарубіжними колегами та організаціями, ведеться обмін досвідом та напрацьованими методиками досліджень.
Центром здійснюється ґрунтовна теоретична та практична діяльність в сфері вивчення аномальних явищ. Під його егідою видаються наукові та науково-популярні статті, книги. За період діяльності УНДЦА «Зонд» проведено більше 30 експедицій та виїзних досліджень; учасниками Центру видано більше 100 публікацій у фахових виданнях, ЗМІ та Інтернет; щорічно реєструється близько 30..40 повідомлень про спостереження аномальних явищ, з яких основна маса – спостереження НЛО.
Широка взаємодія здійснюється зі ЗМІ, насамперед в контексті збору повідомлень та популяризації свідомого відношення потенційних очевидців.
Наукові засідання координаційної ради Центру проводяться двічі на місяць.
Організаційно Центр поділений на Відділи, кожен з яких відповідає за певний напрямок діяльності. Зокрема в Центрі існують Інформаційно-технічний, Системно-аналітичний та Експериментально-конструкторський відділи, а також відділ Загальної фізики явищ.
Управління здійснюється Координаційною радою, в яку входять визнані експерти в сфері вивчення аномальних явищ.

Ukrainian Scientific researching Center for Analyses of Anomalies „Zond” is located in Kyiv Polytechnic University, in Aircraft and Space systems department. We provide a scientific study of anomalous phenomenon’s in Ukraine since 2004.

The purpose of SRCAA „Zond” is the systematization and analysis of available data on anomalous phenomena, their identification and estimating of the nature of their origin, establishing broad cooperation with related organizations in Ukraine and abroad.

Один коментар до “Наша організація/Abous us”

Коментарі закриті.