Пам’яті Олега Олександровича Горошко

Першого вересня 2017 року, на 93 році життя, у кращий зі світів відійшов один із найбільш визначних дослідників АЯ в Україні, провідний експерт загально-фізичного відділу УНДЦА «Зонд», проф., д.ф.-м.н., Олег Олександрович Горошко.

Олег Олександрович народився 01.01.1925 в с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської області. Його молодість припала на другу світову війну, під час якої він служив льотчиком, а потім до 1950 року проходив службу. Ветеран, він нагороджений 5 орденами та 20 медалями, зокрема   двома орденами Слави і орденом Вітчизняної війни II ступеня.

Олег Олександрович зв’язав своє життя із прикладною механікою, вступивши на фізико-математичний факультет Дніпропетровського держуніверситету. Закінчивши навчання у 1955 р., О.О.Горошко вступив до аспірантури. В 1958 р. він захистив кандидатську, а в 1968 році — докторську дисертацію за спеціальністю „механіка деформованого твердого тіла”. Основний  науковий доробок Олега Олександровича у галузі механіки присвячений динамічній теорії пружності, динаміці підйомних канатів, механіці композитних матеріалів, двохвильовим процесам, пружним системам з рухомим навантаженням, аналітичній механіці дискретних спадкових систем, гіроскопічним системам і системам віброзахисту, нелінійним системам тощо. О.О.Горошко мав насичену наукову кар’єру. У 1958-1965 р.р. він працював у Інституті механіки АН УРСР на посадах молодшого та старшого наукового співробітників; у 1965-1975 р.р. — завідувач відділом механіки конструкцій з композиційних матеріалів. У 1975-1985 р.р. — Олег Олександрович очолював кафедру теоретичної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1985 р. — незмінно працював професором цієї ж кафедри. У 2000-2008 р.р. — провідний науковий співробітник лабораторій механіко-математичного та радіофізичного факультетів. З 2008 р. — професор-консультант механіко-математичного факультету. У 1975-1985 р.р. очолював науково-методичну комісію Міносвіти УРСР з теоретичної механіки та зональне бюро з теоретичної механіки України та Молдавії. Від Української РСР входив до президії науково-методичної Ради Мінвузу СРСР. Брав активну участь у формуванні навчальних планів для технічних спеціальностей з механіки.

О.О.Горошко  є автором понад 230 наукових праць, серед них монографії: „Динамика нити переменной длины (применительно к механике подъемов)” (1962); „Динамика упругой конструкции в условиях свободного полета” (перекладена англійською мовою, США, Каліфорнія) (1965); „Введение в механику деформируемых тел переменной длины” (1971); „Двохвильові процеси в механічних системах” (1991); „Гіроскопічні системи” (1994); „Аналітична динаміка спадкових систем” (2001, сербською мовою, в співавторстві з почесним академіком АН ВШ України Катіцею Хедріх) та ін. Будчи практиком, О.О. Горошко винайшов і запатентував безліч винаходів, у т. ч. «Индуктор для магнитно-импульсной обработки материалов» (авт.свід.№354398, 1972, у співавт.), «Гидравлическая стойка шахтной крепи» (авт.свід.№463787, 1974, у співавт.) та ін.

Із 1996 р О.Горошко був членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. Також був почесним членом Міжнародної асоціації дослідників стальних канатів, мав звання  почесного доктору Дніпродзержинського технологічного університету (2000 р.) та заслуженого професору Київського національного ун-ту тощо.

Олег Олександрович  підготував 25 кандидатів та 5 докторів наук, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах України, Росії, Казахстану, Куби, В’єтнаму та КНДР. В 2010 році факультетом було створено спеціальний стенд на честь 85 річчя О.О. Горошко, присвячений його визначній діяльності та науковій школі.

Але окремою, прекрасною, хоча і менш відомою сторінкою життя Олега Олександровича Горошко є наукове дослідження аномальних явищ.

Від самого початку створення у 1980 році секції “Вивчення АЯ у оточуючому середовищі” при НТО РЕЗ ім.А.С.Попова, Олег Олександрович увійшов у неї як провідний експерт і заступник голови.  Саму секцію протягом всього існування очолював його близький колега, акад., проф., д.т.н., керівник  Комісії  космічних досліджень АН УРСР, академік АН УРСР Г.С.Писаренко.

Прекрасні знання фундатора прикладної механіки дозволяли О.Горошко досконально розбиратися у будь якому питанні. Він організовував і очолював експедиції, виїзди на місця проявів аномальних явищ. З іншої сторони, достеменно розвинуті сенситивні здібності дозволяли Олегу Олександровичу бачити доповнену і більш глибоку картину досліджуваних феноменів. Багаторазово Олег Олександрович був співорганізатором і учасником наукових семінарів і конференцій із вивчення АЯ, виступав із доповідями у ЗМІ та у багатьох містах колишнього радянського союзу.

Результати своєї кропіткої роботи на межі пізнання О.Горошко виклав у десятках наукових праць із методології досліджень місць посадок НЛО, виявлення меж аномальних зон, їх впливу на біологічні, хімічні та технічні системи тощо. Його величезний науковий спадок у сфері вивчення АЯ ще потребує осягання.

Майже від заснування УНДЦА «Зонд» у 2004 році, О.О. Горошко всіляко підтримував організацію, передавав матеріали і свій унікальний досвід, входив у редколегію збірника наукових праць «Методологія і практика дослідження аномальних явищ» (УНДЦА «Зонд», ФАКС НТУУ «КПІ»). Крайні роки життя О.О. Горошко активно працював у загально-фізичному відділі УНДЦА «Зонд», втілюючи провідні складні проекти і тематики. До останнього дня Олег Олександрович служив захисту Батьківщини. Його світла пам’ять житиме далі у наших справах.

Колектив УНДЦА «Зонд»

Перелік основних праць О.О.Горошко в сфері механіки:

 1. „Динамика нити переменной длины (применительно к механике подъемов)” – К., вид-во АН УРСР, 1962 (у співавт.)
 2. „Динамика упругой конструкции в условиях свободного полета” (перекладена англійською мовою, США, Каліфорнія) (1965); Dynamics of a Freely Flying Elastic Structure.– California, Sunivale, 1965
 3. „Введение в механику деформируемых тел переменной длины” – К., Наук. думка, 1971 (у співавт.)
 4. Двохвильові процеси в механічних системах. – К., Либідь, 1991(у співавт.)
 5. „Гіроскопічні системи” (1994);
 6. „Аналітична динаміка спадкових систем” (2001, сербською мовою, в співавторстві з почесним академіком АН ВШ України Катіцею Хедріх)
 7. Канд. дис.: «К динамике гибких проводников» (1958).
 8. Докт. дис.: «Динамика несущих упругих нитей переменной длины» (1968).

Перелік основних праць О.О.Горошко в сфері вивчення аномальних явищ:

 1. Горошко О. А. Анализ полевых образований на местах посадки НЛО и их воздействия на организм человека. ВНТОРЭС им. А. С. Попова// 31 августа по 3 сентября 1991 года
 2. Ильин А., Идигеева К., Писаренко Г.С., Горошко О.А., Пугач А.Ф., Гречишникова З.М. На киевской волне. НЛО: загадки и реальность / 1989 – 11с.
 3. Горошко О.А., Заблоцкий  М.А. “О  вопросах  исследования  мест  проявления  АЯ”, материалы II Республиканского научно-технического совещания 30 ноября 1982 г.