Пам’яті Олега Олександровича Горошко

Першого вересня 2017 року, на 93 році життя, у кращий зі світів відійшов один із найбільш визначних дослідників АЯ в Україні, провідний експерт загально-фізичного відділу УНДЦА «Зонд», проф., д.ф.-м.н., Олег Олександрович Горошко.

Олег Олександрович народився 01.01.1925 в с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської області. Його молодість припала на другу світову війну, під час якої він служив льотчиком, а потім до 1950 року проходив службу. Ветеран, він нагороджений 5 орденами та 20 медалями, зокрема   двома орденами Слави і орденом Вітчизняної війни II ступеня.

Олег Олександрович зв’язав своє життя із прикладною механікою, вступивши на фізико-математичний факультет Дніпропетровського держуніверситету. Закінчивши навчання у 1955 р., О.О.Горошко вступив до аспірантури. В 1958 р. він захистив кандидатську, а в 1968 році — докторську дисертацію за спеціальністю „механіка деформованого твердого тіла”. Основний  науковий доробок Олега Олександровича у галузі механіки присвячений динамічній теорії пружності, динаміці підйомних канатів, механіці композитних матеріалів, двохвильовим процесам, пружним системам з рухомим навантаженням, аналітичній механіці дискретних спадкових систем, гіроскопічним системам і системам віброзахисту, нелінійним системам тощо. О.О.Горошко мав насичену наукову кар’єру. У 1958-1965 р.р. він працював у Інституті механіки АН УРСР на посадах молодшого та старшого наукового співробітників; у 1965-1975 р.р. — завідувач відділом механіки конструкцій з композиційних матеріалів. У 1975-1985 р.р. — Олег Олександрович очолював кафедру теоретичної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1985 р. — незмінно працював професором цієї ж кафедри. У 2000-2008 р.р. — провідний науковий співробітник лабораторій механіко-математичного та радіофізичного факультетів. З 2008 р. — професор-консультант механіко-математичного факультету. У 1975-1985 р.р. очолював науково-методичну комісію Міносвіти УРСР з теоретичної механіки та зональне бюро з теоретичної механіки України та Молдавії. Від Української РСР входив до президії науково-методичної Ради Мінвузу СРСР. Брав активну участь у формуванні навчальних планів для технічних спеціальностей з механіки.

О.О.Горошко  є автором понад 230 наукових праць, серед них монографії: „Динамика нити переменной длины (применительно к механике подъемов)” (1962); „Динамика упругой конструкции в условиях свободного полета” (перекладена англійською мовою, США, Каліфорнія) (1965); „Введение в механику деформируемых тел переменной длины” (1971); „Двохвильові процеси в механічних системах” (1991); „Гіроскопічні системи” (1994); „Аналітична динаміка спадкових систем” (2001, сербською мовою, в співавторстві з почесним академіком АН ВШ України Катіцею Хедріх) та ін. Будчи практиком, О.О. Горошко винайшов і запатентував безліч винаходів, у т. ч. «Индуктор для магнитно-импульсной обработки материалов» (авт.свід.№354398, 1972, у співавт.), «Гидравлическая стойка шахтной крепи» (авт.свід.№463787, 1974, у співавт.) та ін.

Із 1996 р О.Горошко був членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки. Також був почесним членом Міжнародної асоціації дослідників стальних канатів, мав звання  почесного доктору Дніпродзержинського технологічного університету (2000 р.) та заслуженого професору Київського національного ун-ту тощо.

Олег Олександрович  підготував 25 кандидатів та 5 докторів наук, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах України, Росії, Казахстану, Куби, В’єтнаму та КНДР. В 2010 році факультетом було створено спеціальний стенд на честь 85 річчя О.О. Горошко, присвячений його визначній діяльності та науковій школі.

Але окремою, прекрасною, хоча і менш відомою сторінкою життя Олега Олександровича Горошко є наукове дослідження аномальних явищ.

Від самого початку створення у 1980 році секції “Вивчення АЯ у оточуючому середовищі” при НТО РЕЗ ім.А.С.Попова, Олег Олександрович увійшов у неї як провідний експерт і заступник голови.  Саму секцію протягом всього існування очолював його близький колега, акад., проф., д.т.н., керівник  Комісії  космічних досліджень АН УРСР, академік АН УРСР Г.С.Писаренко.

Прекрасні знання фундатора прикладної механіки дозволяли О.Горошко досконально розбиратися у будь якому питанні. Він організовував і очолював експедиції, виїзди на місця проявів аномальних явищ. З іншої сторони, достеменно розвинуті сенситивні здібності дозволяли Олегу Олександровичу бачити доповнену і більш глибоку картину досліджуваних феноменів. Багаторазово Олег Олександрович був співорганізатором і учасником наукових семінарів і конференцій із вивчення АЯ, виступав із доповідями у ЗМІ та у багатьох містах колишнього радянського союзу.

Результати своєї кропіткої роботи на межі пізнання О.Горошко виклав у десятках наукових праць із методології досліджень місць посадок НЛО, виявлення меж аномальних зон, їх впливу на біологічні, хімічні та технічні системи тощо. Його величезний науковий спадок у сфері вивчення АЯ ще потребує осягання.

Майже від заснування УНДЦА «Зонд» у 2004 році, О.О. Горошко всіляко підтримував організацію, передавав матеріали і свій унікальний досвід, входив у редколегію збірника наукових праць «Методологія і практика дослідження аномальних явищ» (УНДЦА «Зонд», ФАКС НТУУ «КПІ»). Крайні роки життя О.О. Горошко активно працював у загально-фізичному відділі УНДЦА «Зонд», втілюючи провідні складні проекти і тематики. До останнього дня Олег Олександрович служив захисту Батьківщини. Його світла пам’ять житиме далі у наших справах.

Колектив УНДЦА «Зонд»

Перелік основних праць О.О.Горошко в сфері механіки:

 1. „Динамика нити переменной длины (применительно к механике подъемов)” – К., вид-во АН УРСР, 1962 (у співавт.)
 2. „Динамика упругой конструкции в условиях свободного полета” (перекладена англійською мовою, США, Каліфорнія) (1965); Dynamics of a Freely Flying Elastic Structure.– California, Sunivale, 1965
 3. „Введение в механику деформируемых тел переменной длины” – К., Наук. думка, 1971 (у співавт.)
 4. Двохвильові процеси в механічних системах. – К., Либідь, 1991(у співавт.)
 5. „Гіроскопічні системи” (1994);
 6. „Аналітична динаміка спадкових систем” (2001, сербською мовою, в співавторстві з почесним академіком АН ВШ України Катіцею Хедріх)
 7. Канд. дис.: «К динамике гибких проводников» (1958).
 8. Докт. дис.: «Динамика несущих упругих нитей переменной длины» (1968).

Перелік основних праць О.О.Горошко в сфері вивчення аномальних явищ:

 1. Горошко О. А. Анализ полевых образований на местах посадки НЛО и их воздействия на организм человека. ВНТОРЭС им. А. С. Попова// 31 августа по 3 сентября 1991 года
 2. Ильин А., Идигеева К., Писаренко Г.С., Горошко О.А., Пугач А.Ф., Гречишникова З.М. На киевской волне. НЛО: загадки и реальность / 1989 – 11с.
 3. Горошко О.А., Заблоцкий  М.А. “О  вопросах  исследования  мест  проявления  АЯ”, материалы II Республиканского научно-технического совещания 30 ноября 1982 г.

Перший житомирський космобіологічний семінар

З нагоди дня космонавтики на базі Природничого факультету Житомирського Державного університету ім. І.Франка пройшов Перший житомирський космобіологічний семінар, присвячений питанням форм і засобів існування Життя у Всесвіті, космічного майбутнього людства. Із доповіддю “Теорія екосистем як основа тератрансформації” виступив організатор семінару, к.б.н., зав.лаб. екосистемологічного моніторингу стану довкілля І.В.Хом’як; від УНДЦА “Зонд” із доповіддю “Дослідження аерокосмічних явищ в загальній науковій картині Всесвіту” виступили Білик А.С. та Кириченко О.Г. Також на семінарі виступили письменники-фантасти Р.Радутний та М.Маліна, своїми думками і питаннями поділилися присутні студенти і викладачі, продемонстровано досягнення та базу університету, відвідано музей космонавтики ім. С. Корольова та досягнуто базисних домовленостей про подальшу співпрацю.

З наступаючими святами!

Український Науково-дослідний Центр вивчення аномалій “Зонд” вітає із наступаючими святами Нового року і Різдва та зичить усвідомленості, наукових досягнень, радісних переживань і цікавих відкриттів у новому році!!!

Клим Іванович Чурюмов

Із глибоким сумом мусимо сповістити, що відійшов у кращий зі світів відомий український астроном, доктор наук, академік Клим Іванович Чурюмов, першовідкривач комети Чурюмова-Герасименко, автор сотень досліджень у космічній галузі. Клим Іванович із самого початку співпрацював із УНДЦА “Зонд”, підтримував у діяльності в найскладніші часи, надаючи приміщення Планетарію для проведення засідань, сприяючи відкриттю стендів у Музеї аерокосмонавтики тощо. К.І. Чурюмов робив неможливе для поступу пограничної науки вивчення космічних феноменів, його внесок неможливо переоцінити. Колектив УНДЦА висловлює співчуття колегам, рідним і близьким Клима Івановича. Його пам’ять житиме у наших справах. Прощання відбудеться  16 жовтня біля Червоного корпусу Національного університету ім. Т.Г.Шевченка. http://ua.112.ua/golovni-novyni/pomer-vidomyi-ukrainskyi-astronom-klym-churiumov-346014.html

Збірник наукових праць “Аномальні явища: методологія та практика досліджень” доступний онлайн

Повідомляємо що збірник наукових праць “Аномальні явища: методологія та практика досліджень”, присвячений 10-річчю Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» (2015) тепер доступний для загального доступу

We glad to inform that the Issue of scientific articles “Anomalous phenomena: methodology and practice of research” devoted to the 10th anniversary of Ukrainian Scientific research Center for Analyses of Anomalies «Zond» (2015) is already allowed for free download

Скачати збірник

Перейти до розділу з матеріалами

УНДЦА “Зонд” вітає зі святами і розпочинає роботу у 2016 році

УНДЦА “Зонд” розпочинає роботу у 2016 році та вітає з усіма наступившими святами, зичить усвідомленості, приємних подій, і нових наукових досягнень!) Повідомляємо, що чергове засідання відбудеться 20 січня в а.116 ФАКС НТУУ “КПІ”, о 18 годині.

УНДЦА “Зонд” 14 листопада 2015 року прийняв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “ЕНІНВ – 2015″.

УНДЦА “Зонд” 14 листопада 2015 року прийняв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “ЕНІНВ – 2015″. Конференція пройшла у м. Кривий Ріг у малому конференц-залі Офісного Центру “New Ton”. Від УНДЦА “Зонд” із науковими доповідями виступили А.С. Білик, О.Г.Кириченко, М.І. Миронов, а у круглому столі і обговореннях прийняли участь наші експерти Зейкан М.В. та Ніколенко В.М. Було зокрема розглянуто питання:
– обміну науковою інформацією серед спеціалістів різних напрямків дослідження аномальних явищ для більш повного вивчення енергоінформаційних взаємодій у Всесвіті
– об”єднання спеціалістів різних напрямків дослідження аномальних явищ для вивчення енергоінформаційних взаємодій і ефективне застосування набутих знань у прикладних цілях.
У резолюції роботи конференції було насамперед проголошено необхідність швидкого обміну інформацією та реагування на інформацію від очевидців та єдиного нормативного підходу до обробки та аналізу даних.
Слід відзначити надзвичайно високий рівень організації конференції, який був досягнутий завдяки ТОВ «Центр науково-прикладних досліджень по питаннях енергоінформаційної безпеки “Велес”.
Від імені УНДЦА “Зонд” висловлюємо щиру подяку голові ТОВ “ВЕЛЕС” Ярошенко Юрію Анатолійовичу і побажання йому і його організації плідної подальшої діяльності!

Рис.1. Голова ТОВ «Центр науково-прикладних досліджень по питаннях енергоінформаційної безпеки “Велес” Ярошенко Ю.А. відкриває конференцію

Рис.2. Доповідь “Аномалії, свідомість та неминучість космічного майбутнього людства”.

Рис.3. Інформативна і цікава доповідь Ярошенко Ю.А., присвячена геопатогенним зонам

Всеукраїнська науково-практична конференція “ЕНІНВ – 2015”

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій “Зонд” прийме участь із науковими доповідями на Всеукраїнській науково-практичній конференції “ЕНІНВ – 2015”.

Конференція пройде 14 листопада 2015 року у м. Кривий Ріг за адресою: вул. Орджонікідзе, 67, у малому конференц-залі Офісного Центру “New Ton”.

Серед цілей конференції:

– обмін науковою інформацією серед спеціалістів різних напрямків дослідження аномальних явищ для більш повного вивчення енергоінформаційних взаємодій у Всесвіті

– об”єднання спеціалістів різних напрямків дослідження аномальних явищ для вивчення енергоінформаційних взаємодій і ефективне застосування набутих знань у прикладних цілях.

Запрошуються усі бажаючі. Контактна адреса Оргкомітету: